ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการอบรม

รายงานขออนุมัติจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการ […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 209 ครั้ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

ประกาศ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ […]

จำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งหมด 151 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง