อำเภอประจันตคาม

เขตคุณภาพประจันตคาม 1

- ชุมชนวัดศรีประจันตคาม

- บ้านด่าน

- บ้านหอย

-วัดเกาะมะไฟ

- วัดไชยมงคล

- วัดประดิษฐาราม

- วัดประสาทรังสฤษฎิ์

- อนุบาลประจันตคาม

เขตคุณภาพประจันตคาม 2

- วัดดงบัง(ดงบังบำรุงวิทย์)

- วัดตะเคียนทอง

- วัดทุ่งสบก

- วัดบ้านโนน

- วัดศรีมงคล

- วัดหนองคุ้ม

- วัดใหม่กวางทอง

เขตคุณภาพประจันตคาม 3

- ชุมชนวัดบ้านโง้ง

- บ้านเขานันทา

- บ้านคลองแก้มช้ำ

- บ้านโคกสว่าง

- บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม)

- บ้านว่านบ้านด่าน

- วัดขิงกระชาย

- วัดโคกเขื่อน

- วัดบุฝ้าย

- วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1

- วัดหนองแก้ว

- วัดอินทร์ไตรย์