อำเภอศรีมหาโพธิ

เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 1

- บ้านท่าตูม

- บ้านประพาส

- บ้านโป่งไผ่

- บ้านย่านนางวิ่ง

- บ้านหนองกระทุ่ม

- วัดบุพพาราม

- วัดบุยายใบ

- วัดสัมพันธ์

- วัดหลังถ้ำวิทยาคาร

- วัดอรัญไพรศรี

เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 2

- บ้านปรือวายใหญ่

- บ้านโป่งกะพ้อ

- บ้านมาบเหียง

- บ้านวังขอน

- บ้านวังทะลุ

- บ้านหนองหอย

- บ้านหว้าเอน

- วัดระเบาะไผ่

- วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม

- วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76

เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 3

- ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา)

- บ้านโคกกระเจียว

- บ้านดงกระทงยาม

- บ้านหนองปรือน้อย

- วัดนพคุณทอง

- วัดเนินผาสุก

- วัดลิรัญดอน

- วัดหนองโพรง

- วัดหนองหูช้าง

- หัวซาวิทยา