อำเภอศรีมโหสถ

เขตคุณภาพศรีมโหสถ

- บ้านโคกพนมดี

- บ้านโป่งตะเคียน

- วัดคู้ลำพัน

- วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ

- วัดไผ่งาม

- วัดสระข่อย

- วัดสระมะเขือ

- วัดแสงสว่าง

- อนุบาลศรีมโหสถ