อำเภอเมืองปราจีนบุรี

เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 1

- บ่อแร่-ธารเลา

- บ้านเนินหอม

- บ้านหนองชะอม

- บ้านหนองเต่า

- บ้านห้วยเกษียร

- บ้านแหลมไผ่

- บ้านแหลมหิน

- วัดท้าวอู่ทอง

- วัดเนินไม้หอม

- วัดเนินสูง

 

เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 2

- ชุมชนบ้านขอนขว้าง

- ชุมชนวัดหนองจวง

- บ้านดงบัง

- วัดบ้านพระ

- วัดลำดวน

- อนุบาลเมืองปราจีนบุรี

เขตคุณภาพเมืองปราจีนบุรี 3

- เมืองปราจีนบุรี

- วัดทุ่งตะลุมพุก

- วัดบางคาง

- วัดโบสถ์วิทยา

- วัดประชาวาส

- วัดประสาธน์รังสรรค์

- วัดเลียบ (หร่ำวิทยานุกูล)

- วัดสง่างาม (สุทธิเกียรติวิทยา)

- วัดหัวกรด

- วัดหาดสะแก

- อนุบาลปราจีนบุรี