การประชุมพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2567

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2567 รายการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2567 และเวลา 15.00 น นายบวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมลายพระหัตถ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1