การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ไฟล์ใส่ตัวแทนการแข่งขัน (ไฟล์ Excel)

Link ส่งรายชื่อตัวแทนเข้าแข่งขัน